divendres, 11 de setembre de 2015

Sobre... Treballar per portar

Portar al coneixement 
Diuen que sant Pere Claver va treballar per «portar els esclaus al coneixement del nom de Jesús»
Al -« c o n e i x e m e n t » ! -La paraula m’ha fet l'efecte d'un cop de martell al cap perquè he pensat immediatament com m’ho faria si fos jo qui l’hagués de donar a conèixer aquest coneixement. «Portar algú al coneixement del vostre nom». Hummm... 
«Portar». «Transportar». «Anar d’un lloc que no hi havia coneixement a un altre que n’hi hagués». I el que és més important: «Arribar-hi». Serien algunes de les fases d’aquest procés. Procés de coneixement 
Així, hauria d’acompanyar algú per anar d'un aquí fins a un allà. La mateixa paraula parla que allò que està en joc és un naixement comú, co-naixement. Probablement hauria d’anar a casa seva a buscar-lo. Quan fóssim al carrer li diria: «Doneu-me la mà». I a mida que avancéssim: «Au va que ja falta poquet». I quan hi haguéssim arribat —arribat al coneixement— li diria: «Veieu? Ja hem arribat». 
Ara només ens quedaria parlar que aquest «coneixement» és el d'un nom. El problema és que no és un nom qualsevol