dissabte, 12 de setembre de 2015

Sobre... Christine Lavant

Quan va emmalaltir
Quan va emmalaltir deia que escrivia per sobreviure. Escrivia paraules en tota la seva riquesa. Si no haguessin tingut aquesta riquesa no ho hagués fet, deia. Aquesta riquesa li venia d’una doctrina les paraules de la qual l’instruïen. Això ho percebia de manera especial quan aquesta instrucció esdevenia un cant. Un cant que donava gràcies perquè agraciava tot allò que deia i feia aquella que quan va emmalaltir escrivia només per a sobreviure. «Les paraules fan estada en el meu cor, deia, amb tota la seva riquesa»
«Que la paraula tingui estada entre vosaltres» Col 3