dilluns, 20 de juliol de 2015

Sobre... Els diumenges

◊◊◊ Els diumenges al matí a primera hora el Passeig de Sant Joan està desert. Dona bo de seure-hi. El meu banc és davant la ßiblioteca Arús. Una biblioteca és un lloc on les paraules són importants en molts sentits. Per exemple, no seria el mateix parlar de «la paraula ACULL» que dir «la Paraula acull», és a dir que acull perquè és acollidora, perquè no rebutja, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet de l'acolliment
No és el mateix dir «la paraula SALUDA» que dir «la Paraula saluda» 
perquè no és indiferent, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet de saludar
No és el mateix dir «la paraula ESCOLTA» que dir «la Paraula escolta»
perquè és atenta, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet d'escoltar
No és el mateix dir «la paraula ALLOTJA» que dir «la Paraula allotja» 
perquè no rebutja, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet d'allotjar
No és el mateix dir «la paraula EMPARA» que dir «la Paraula empara»
perquè embolcalla, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet d'emparar
No és el mateix dir «la paraula PROTEGEIX» que dir «la Paraula protegeix»
perquè és protectora, perquè en la seva essència de Paraula hi ha el fet de protegir

Q u e · l a·  P a r a u l a · p u g i · c o m · l ' e n c e n s