divendres, 7 d’octubre de 2016

Sobre... Espais no trepitjats

L’olor humida de la tardor 
Pel fet que pràcticament no són trepitjats per ningú, als separadors de la via de bicicletes es creen un espais que són tot el verge que pot ser un espai a una ciutat. Moltes vegades estic temptat d’apropar-m’hi fins arribar a percebre l’olor humida de la tardor