dimarts, 11 d’octubre de 2016

Sobre... Allò que passa

ὡς μὴ, os me: com si

Fórmula aplicable a la major part de situacions: els qui tenen muller que visquin com si no en tinguessin, els qui ploren com si no ploressin, els qui compren com si no tinguessin res, els qui treuen profit d'aquest món com si no en traguessin, els ateus com si no ho fossin i els creients com si no creguessin. Sí, és una formula de gran abast. Els seus braços són tan amples que abracen tothom de nord a sud. Si algú, per exemple, que s’autoqualifiqués d’ateu apliqués la fórmula de sant Pau —sapigueu que aquest món passa— ara podria estar cantant feliç, tranquil i content algun himne amb nosaltres aquí a la capella.
El fragment sencer diu:
Vull dir, germans, que el temps s'acaba. D'ara endavant, els qui tenen muller, que visquin com si no en tinguessin; els qui ploren, com si no ploressin; els qui estan contents, com si no ho estiguessin; els qui compren, com si no tinguessin res; els qui treuen profit d'aquest món, com si no en traguessin gens. Sapigueu que aquest món passa 1 Co 7