divendres, 28 d’octubre de 2016

Sobre... El Cant dels Tres Joves

Per sempre 

Els qui vivim enclotats a una ciutat se’ns fan difícils les coses grans. Quan per exemple diem «cel» solem pensar en allò que de vegades veiem en el racó d’una finestra i, per més reportatges que ens emetin, no podem imaginar que el cel pugui ser gran. Així, aquesta visió del «gran cel» estaria restringida tan sols als afortunats que la poden veure i això no seria just.  
Hi ha, però, un altre tipus de cels que són més a l’abast i que, qui sap si per massa propers, ens passen desapercebuts. Es tracta dels cels que tota persona és, té i porta en el seu interior. Qui no ha vist mai núvols i llamps dintre seu? Seguint aquest raonament un dia vaig fer l'exercici de prendre el Cant dels Tres Joves del llibre grec del profeta Daniel per aplicar-lo a tots els noms que en el cant es diuen pensant que tots ells eren en el meu interior o que el meu interior estava format per ells. En fer-ho vaig observar que difícilment em podia escapar de tenir un retrat fidelíssim de mi mateix: les aigües... del meu ser ser! o el sol i la lluna del meu ser! o la llum i les tenebres que de vegades també sóc... 
Així va ser com aquest càntic prengué una significació que, lluny de la fredor d'una llista de noms, m'apropava molt a allò que sempre havia pensat que era Beneir el Senyor. D'aquesta manera vaig descobrir que tots tenim en el nostre interior un poble anomenat Israel i també hi tenim a Ananies, Azaries o Misael. El cant m'obligava a reconèixer aquests grans espais dintre meu i aquests eren els espais que de veritat havien i podien beneir el Senyor perquè m'obligaven a veure'm en veure'ls i a veure'ls en veure'm. 
Una versió d'aquest Cant podria ser aquesta:
Beneïu cels del meu ser el Senyor, canteu-li lloances per sempre
Beneïu-lo àngels del meu ser
Beneïu-lo aigües de l’espai del meu ser
Beneïu-lo estols del meu ser
Beneïu-lo sol i lluna del meu ser
Beneïu-lo estrelles del cel del meu ser
Beneïu-lo pluges i rosades del meu ser
Beneïu-lo tots els vents del meu ser
Beneïu-lo foc i xardor del meu ser
Beneïu-lo fred i calor del meu ser
Beneïu-lo rosades i gebre del meu ser
Beneïu-lo dies i nits del meu ser
Beneïu-lo llum i tenebres del meu ser
Beneïu-lo glaç i freds del meu ser
Beneïu-lo neus i geleres  del meu ser
Beneïu-lo núvols i llamps del meu ser
Beneïu-lo muntanyes i turons del meu ser
Beneïu-lo plantes de la terra del meu ser
Beneïu-lo mars i rius del meu ser
Beneïu-lo fonts de les aigües del meu ser
Beneïu-lo peixos i monstres marins del meu ser
Beneïu-lo tots els ocells del meu ser
Beneïu-lo feres i ramats del meu ser
Beneïu-lo tots els homes del meu ser
Beneix-lo poble d’Israel del meu ser
Beneïu-lo sacerdots del meu ser
Beneïu-lo servents del meu ser
Beneïu-lo esperits i ànimes dels justos del meu ser
Beneïu-lo sants i humils de cor del meu ser
Beneïu el Senyor, Ananies, Azaries i Misael del meu ser, canteu-li lloances per sempre