dissabte, 1 d’octubre de 2016

Sobre... Conèixer només pel que se sent dir

El Senyor beneí Job més que mai 
Què vol dir més que mai? 
Vol dir més que abans, més que ara i més que després perquè mai és sinònim de sempre. El Senyor, doncs, beneí Job com si hi hagués un encara-més-que-ara que aquell ara en el qual l’estava beneïnt. El beneí i l'estimà de manera incommensurable, inconcebible pel nostre enteniment perquè aquests tipus d'ara depassen tota mesura —més, molt més!— i perquè el Senyor fa coses com aquesta a tots els qui els sap greu haver parlat alguna vegada de qualsevol manera 
Job digué al Senyor: «He parlat coses massa elevades que jo no puc conèixer ni entendre. Us coneixia només pel que sentia dir, però ara us he vist amb els meus propis ulls. Em sap greu d'haver parlat així, i, en senyal de dol, m'assec a la pols i a la cendra». En endavant el Senyor beneí Job més que mai. Jb 42