dimecres, 11 de novembre de 2015

Sobre... Què és la paraula

«—Avi...»
—Avi, què vol dir «Jesús és la paraula»?
—Imagina algú que mai no hagués dit o sentit o llegit enlloc el nom de Jesús. Només, però, que l'hagués anomenat una sola vegada en la vida, ell ja mai més l’hauria abandonat. Aquí la paraula «ell» es refereix tant al nom com a qui el diu com a Jesús. Aquí la paraula «ell» dansa unida a ells, a tots tres al mateix temps