dimarts, 10 de novembre de 2015

Sobre... La zona de Broca

Un magatzem ple de pols i en desús 
El Josep volia dir «castellans» referint-se a algú que ens va saludar i que ell no va reconèixer, però va dir: «Tot és ple de capellans. N'estic fart» 
El doctor diu que al cervell hi tenim l’anomenada zona de Broca que és l’encarregada d’emmagatzemar les paraules. Algú que pateix Alzheimer sap què és allò que vol dir, en té la idea clara, però que quan ha d’anar fins al magatzem a buscar aquesta paraula o tot està tan desendreçat i ple de pols que no la troba o la confon o simplement no hi va
Com els copets que de vegades amb la mà ens donem al cap —com si això ens ajudés a recordar el nom de la cosa que hem oblidat— són els copets que el Josep es dóna sovint prop d'aquesta zona de Broca quan no troba la paraula que vol dir
 Font blanca. Carretera de Vilanova a Prades