dissabte, 7 de novembre de 2015

Sobre... La decisió

Glòria 
Glòria a aquell qui té el poder
de confirmar-vos
en la Bona Nova
que us anuncio
en allò que proclamem de Jesucrist
i que és la revelació del pla de Déu
amagat en el silenci dels segles
però que ara ha sortit a la llum
per la decisió del Déu etern
d'acord amb els escrits profètics
i ha estat posat a l'abast
de tots els pobles
perquè siguin obedients a la fe
Déu és l'únic ple de saviesa
Glòria a ell eternament per Jesucrist
Amén 
Rm 16
Confirmar, anunciar, proclamar, revelar, amagar, decidir, escriure, posar a l'abast, obeïr, saber
...