divendres, 13 de novembre de 2015

Sobre... Demanar

demano
Jo confesso a Déu totpoderós i a vosaltres, germans, que he pecat per culpa meva, de pensament, paraula, obra i omissió 
per això demano
a la Verge Maria, Mare de Déu, als àngels i als sants i a vosaltres germans, que pregueu per mi a Déu nostre Senyor
per això només demano