diumenge, 11 d’octubre de 2015

Sobre... Una reacció altament purificadora

Dues atmosferes 
Sant Pau, perquè experimentava com de viva i eficaç era en ell la paraula de Déu, sempre s’afanyava a trobar arguments per donar-la, per donar-la a conèixer i perquè, desvetllant-la, la reconeguéssim en nosaltres. Per això els seus escrits són una gran manera de dir el que s’hi diu 
Pau, quan fa la distinció entre ànimaesperit, entre articulaciómoll de l’os, —entre interior i exterior— és com si parlés de les dues atmosferes d’aquestes paraules o com qui diu: «Hi ha algú que netegi les coses per fora sense netejar-les també per dintre?»
En fa la distinció però al mateix temps ens convida que la fem nosaltres en nosaltres mateixos i hi reflexionem mentre i durant tant de temps com la fem 
El contacte —«penetrant com una espasa»— entre aquestes dues atmosferes produeix una reacció altament purificadora: neteja, aclareix, asserena, dissipa, clareja, llostra, il·lumina, clarifica, elucida, dilucida, esbrina, desembrolla, explica i esclareix les intencions i els pensaments del cor  
«La paraula de Déu és viva i eficaç. És més penetrant que una espasa de dos talls: arriba a destriar l'ànima i l'esperit, les articulacions i el moll dels ossos, i esclareix les intencions i els pensaments del cor» He 4