dimarts, 20 d’octubre de 2015

Sobre... Desprendre, dependre i absoldre

Estar pendents 
«Tots els homes són absolts i obtenen la vida»
Es desprèn d’aquesta frase que la vida no «és» sinó que s’«obté». Algú ens l’obté. Ens ve de fora. Ens és obtinguda. N'estem pendents 
També se'n desprèn que la vida ens ve vinguda d’unes mans que no són nostres i que per fabricar-la es valen d’una reacció en cadena anomenada absolució. Quan es produeix la reacció, d'aquest mateix instant ens ve la vida  
Així, hi ha d'haver «algú» que sempre estigui absolent —no parant d'absoldre— i és per això que som vius 
Absoldre: deixar lliure, deixar córrer, deixar fluir
Depenem d'aquest acte de despreniment. D'ell tenim o ens ve o ens va venint a cada moment el fluxe, la mateixa vida que ens vessa per les venes: una donació prèvia a nosaltres i que raja d’una font de la qual no podem deixar d'estar pendents tot i que mai ens sigui donat poder conèixer-la 
També disolució, resolució, solució, solvent o absolut són paraules que hi tenen molt a veure
«Per tant, així com per haver fallat un sol home es va estendre a tots la condemna, també per haver estat just un de sol tots els homes són absolts i obtenen la vida» Rm 5
Per a Maria Carmen: «Ella me dijo que nuestra amiga le había dicho: “me estoy muriendo”»

2 comentaris:

Mingu ha dit...


Al final, de darrera la finestra apareix algú que aplaudeix i diu: Bravo!

https://youtu.be/cxkE-EMjuac

Santi Pau ha dit...

She stole my heart and made me sing
She tore me limb from limb
I did not think that I could love
Or be loved that way again

How glad I was to be myself
And use my heart once more
How glad I was to be a man
That loved that girl that I adore

Well my eyes shall see light again
And my heart shall bleed light again


Especialment: How glad I was to use my heart once more

Deu ser per això que their eyes have seen light again

Gràcies !