dimarts, 27 d’octubre de 2015

Sobre... Lloar

Una decisió per sobre de totes les decisions

—Una decisió pot arribar a donar lloança?
—Si és benèvola, sí 
—De què depèn que ho sigui? 
—De que tingui una destinació
—Quina pot ser aquesta destinació?
—Sens dubte, nosaltres 
—Som nosaltres, doncs, que som lloats? 
—No, nosaltres no: la gràcia
—Quina gràcia?
—Un tipus de gràcia que no tenim, que ens és concedida 
—Per què? 
—Per amor
—I a qui concedeix aquesta gràcia?
—Ara sí: a nosaltres. Al seu fill i a nosaltres. Només als seus estimats
«Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dóna glòria i lloança a la gràcia que ens ha concedit en el seu estimat» Ef 1 
— Per a Francesc Ruiz