divendres, 2 d’octubre de 2015

Sobre... Els matisos

Un matís 
Un matís important 
El text no diu ni «és» ni «penetra» ni «posseeix» ni «entra» ni «s’introdueix» ni «ocupa» ni «es fica» ni «s’endinsa» ni «irromp» ni «envaeix» ni «s’interna» ni «cala». No fa servir l’agressivitat implícita d’aquestes paraules per donar-nos a conèixer el matís 
Diu reposa 
Re-pausa: descansa, aquieta, en pau, sense alteració 
I això diu més del que diu perquè vol dir que ens té confiança 
Diu l’Esperit  r e p o s a
Diu l’Esperit  r e p o s a  damunt nostre
Diu feliços nosaltres
«I si ara rebeu insults perquè porteu el nom de cristians, feliços de vosaltres! L'Esperit de la glòria, que és l'Esperit de Déu, reposa damunt vostre» 1 Pe