dissabte, 1 d’agost de 2015

Sobre... La Paraula

Berenar coca a les vacances d'estiu

◊◊◊ La Paraula és una cerimònia. Una cerimònia de balanceig. El fet de dir-la comporta un moviment de vaivé: d’oferiment i de recepció
23 Prendràs una coca de pa, un tortell de pa oliat i un crespell de la panera d'àzims que hi ha a la presència de Jahvè. 24 Posaràs tot això als palmells d'Aharon i dels seus fills i faràs la cerimònia del balanceig davant Jahvè. 25 Els ho retiraràs després de les mans i ho faràs fumejar a l'altar damunt l'holocaust, en perfum suau a la presència de Jahvè. És una combustió per a Jahvè. Ex 29 
Això és la Paraula: oferim —o el sacerdot ofereix— dons i alhora els rebem del Senyor i viceversa