diumenge, 2 d’agost de 2015

Sobre... No cal saber

◊◊◊ No cal saber teologia o antropologia per tenir coneixement que quan dos amics es troben entre ells la paraula és una festa... perquè és viva

La Paraula és moltes festes i és La festa, les festes són la Paraula i avui és el dia de la festa de la paraula. Els dies de festa, per exemple, són...
 ... el capvespre del dia catorze del primer mes  i el dia quinze —la festa dels Àzims— el primer dia que és dia d'aplec sagrat  el setè dia que torna a ser dia d'aplec sagrat  i, des del dia que presentareu la primera garba comptant set setmanes senceres —és a dir, fins l'endemà del setè dissabte— i que són cinquanta els dies de festa  el dia deu del setè mes  el dia quinze d'aquest setè mes —la festa dels Tabernacles— ◊ perquè aquestes són les festes del Senyor, els dies que heu de convocar un aplec sagrat per cremar ofrenes al Senyor, que és la Paraula, i per oferir les libacions corresponents a cadascun dels dies (De: Ex 12)
Aquestes són les festes de la Paraula

  o  0  o 

◊◊◊ No cal saber teologia o gastronomia per tenir coneixement que quan dos amics es troben la paraula els alimenta... perquè és viva 

La Paraula alimenta
Ell, que és la Paraula, els diu: «No em busqueu pels senyals prodigiosos que heu vist, sinó perquè heu menjat tant de pa com heu volgut del que es conserva sempre i dóna la vida eterna. Li diuen: «Els nostres pares van menjar el mannà en el desert». Ell, que és la Paraula, els respon: «El meu Pare us dóna el pa que baixa del cel per donar vida al món». Li diuen: «Doneu-nos sempre aquest pa». Ell, que és la Paraula, els diu: «Jo sóc el pa que dóna la vida: els qui vénen a mi no passen fam, els qui creuen en mi no tenen mai set». (De: Jo 6)
Aquests són els aliments recent cuinats de la Paraula