diumenge, 23 de juliol de 2017

Sobre... Deixar de ser

Il·luminar
Una de les característiques de l'Ésser és que no pot «deixar de ser». Una altra és que no pot negar-se «de cap manera»: ni ell pot negar-se a ell mateix ni nosaltres podem negar-lo. Per definició és allò que és, que està sent i que ho és molt abans que nosaltres fóssim. No hi ha volta de full com tampoc n’hi per allò que no és. Això no és cap joc de paraules, això és «així» i Jesús és l’encarnació d’aquest «així»:  
Si el neguem, ell també ens negarà. Però encara que siguem infidels, ell continuarà fidel, ja que no pot negar-se ell mateix. 2 Tm 2 
Jesús «no pot negar-se» i l'ésser tampoc, altrament no serien. Així, Jesús il·lumina l'ésser com l'ésser l'il·lumina Jesús.