dissabte, 8 de juliol de 2017

Sobre... Construir «aquest interior en nosaltres»

Amidaments
El profeta Ezequiel descriu amb meticulositat aquest espai interior sagrat. 
Vaig veure un home que estava dret i duia a la mà una corda de lli i una vara d'amidar. Em digué: —Fill d'home, obre bé els ulls i para l'orella, estigues atent a tot el que et mostraré ja que has estat portat aquí perquè t'ho facin veure. Després explica tot el que hauràs vist.
Així, el profeta parla d'un mur exterior, d'una porta exterior oriental, d'un atri exterior, d'una porta exterior nord, d'una porta exterior sud, d'una porta sud de l'atri interior, d'una porta oriental de l'atri interior, d'una porta nord de l'atri interior, d'unes instal·lacions per als sacrificis, d'unes estances per als cantors i els sacerdots, d'un atri interior i el vestíbul del santuari, d'una nau del santuari i el lloc santíssim, d'unes cambres laterals del santuari, d'un edifici occidental, d'un interior del santuari, d'un altar-taula de fusta, d'unes portes i d'unes estances sagrades del nord i del sud. 
De «la nau del santuari i del lloc santíssim» diu: 
L'home em va fer entrar a la nau del santuari i amidà les pilastres a banda i banda: totes dues feien sis colzades d'amplada. Aquesta és l'amplada del tabernacle. L'entrada feia deu colzades d'amplada i els muntants tenien un gruix de cinc colzades. Després va amidar la nau del santuari: feia quaranta colzades de llargada per vint d'amplada. Tot seguit va entrar a la cambra situada al fons del santuari i amidà les pilastres de l'entrada: cada una feia dues colzades; l'entrada tenia sis colzades i l'amplada a banda i banda de la porta era de set colzades. Acabat va amidar la cambra interior: tenia vint colzades de llargada per vint d'amplada a continuació de la nau del santuari. Llavors l'home em digué: --Aquest és el lloc santíssim. Ez 40
D'això es desprèn que, d'una banda aquest lloc cal construir-lo i, d'altra banda, la meticulositat de la descripció ens convida i ens encoratja a que no defallim en la construcció del nostre perquè sigui també fort, robust, vigorós i sòlid. No en va ha de ser el nostre lloc santíssim.