dijous, 31 de març de 2016

Sobre... Els versets u al set del capítol dinou de l'Apocalipsi

«Sí a tot»
Al·leluia! És l'hora de la salvació, de la glòria i del poder del nostre Déu. Al·leluia. Les seves sentències són justes, no van mai errades. Al·leluia, al·leluia 
Al·leluia! Lloeu el nostre Déu, tots els seus servents. Al·leluia i els qui creieu en ell, petits i grans. Al·leluia, al·leluia 
Al·leluia! El Senyor, el Déu de l'univers, és rei. Al·leluia. Alegrem-nos i celebrem-ho, cantem la seva glòria. Al·leluia, al·leluia 
Al·leluia! Ha arribat l'hora de les noces de l'Anyell. Al·leluia i la seva esposa ja està engalanada. Al·leluia, al·leluia 
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant. Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amen. Al·leluia, al·leluia
 A l'autor i administrador d'un bloc i que és monjo de Poblet