dijous, 24 de març de 2016

Sobre... Més coses

El mantell, una tovallola, aigua i un gibrell: res de l'altre món
Es tragué el mantell, se cenyí una tovallola, tirà aigua en un gibrell, els rentà els peus i els els eixugà
Només els peus