diumenge, 20 de març de 2016

Sobre... L'ensenyament que hem rebut

Són molts
Són molts els qui han emprès la tasca d'escriure un relat dels fets que s'han acomplert entre nosaltres, valent-se del que ens van transmetre els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. 
Ara jo
Ara jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d'escriure-t'ho, il·lustre Teòfil, en una narració ordenada, perquè constatis la solidesa de l'ensenyament que has rebut
Són les primeres paraules de l'evangeli de sant Lluc
Del seu to ens arriba que no som a les portes d'un relat qualsevol