dijous, 17 de desembre de 2015

Sobre... Prodigis

...verticals i ascendents


Mirall
[s. XIV; del ll. miraculum 'prodigi, fet admirable'] 
Superfície llisa vertical i ascendent que, per reflexió dels raigs de llum, dóna imatges clares dels objectes

Ascensor
 [del ll. td. ascensor, -oris 'pujador'] 
Aparell de transport intermitent en sentit vertical ascendent i descendent

Fèria
[del ll. feria 'festa'] 
Qualsevol dia de la setmana vertical i ascendent llevat del dissabte i del diumenge

Advent
[s. XV; del ll. adventus 'vinguda'] 
Temps vertical i ascendent que precedeix el Nadal 

Disset
 [del ll. decem et septem, íd.] adj 
Setze més un
v.e..r...t....i.....c......a.......l........a.........s..........c...........e............n.............d..............e...............n................ + t................. 

(El disset de desembre comencen les fèries privilegiades d’advent)