dimecres, 30 de desembre de 2015

Sobre... El que passa

ὁ κόσμος παράγεται
«Tot passa» o «el món passa», diem i si ho diem és per alguna cosa: ho diem perquè al mateix temps és evident que hi ha alguna cosa que «no passa». Si no, no ho diríem. És evident l’evidència de la paraula que diu aquesta cosa, tant pel que diu com pel que deixa de dir. «L’evidència», «la paraula»: ens hi anem acostant 
La paraula de Déu —la paraula en nosaltres— mai passa
ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐν ὑμῖν μένει 1Jo2 
 
Un cotxe que passa mentre faig la foto