divendres, 4 de desembre de 2015

Sobre... Jardins

D’aquí a poc temps
Això diu el Senyor: D'aquí a poc temps, molt poc temps, el Líban es convertirà en un jardí, i els jardins semblaran boscos. Aquell dia els sords sentiran llegir les paraules del llibre, els ulls dels cecs pas.saran de la fosca a la llum. Els desvalguts celebraran de no.u l'obra del Senyor, els més desemparats aclamaran el Sant d'Is.rael, perquè els violents s'hauran fos, i no hi haurà més descreguts; no quedarà rastre dels qui van amb males arts, dels qui desacrediten els qui estan parlant, o posen paranys als qui reprenen públicament, i els fan el buit al voltant dels justos. Is 29 
«D'aquí a poc temps»... diu el Senyor 
________________________