dimarts, 29 de desembre de 2015

Sobre... La cautela

Tenim aquest senyal
Saber: conèixer completament. Conèixer: tenir una idea completa d'alguna cosa
Sembla una mica estrany que aquests dos verbs tan «existencials» siguin imprescindibles i previs a qualsevol altra cosa per «saber» si «coneixem» Jesús
Saber, conèixer, mirar si...
En què quedem? Jesús no era una evidència per damunt de tota altra evidència? Si ja el coneixíem ¿perquè ara ens cal «saber» si el coneixem?
Quanta cautela, quanta prudència, quanta precaució...
Però la raó també podria ser aquesta: per atansar-nos a algú que estimem de veritat tota cautela és poca 
      La cautela, en l’amor, genera delicadesa
      La delicadesa genera senyals
      El silenci d’aquests senyals sol ser lluminós
Estimats meus, tenim aquest senyal per saber si coneixem Jesucrist 1Jo 2

Senyal de jardí. Carrer de la Marina cap a Casp