dijous, 10 de desembre de 2015

Sobre... Llavors

—Quan?
—Llavors! Llavors... els turons. Els turons quedaran com palla fina...
... quan els ventaràs, l'aire els alçarà i el terbolí els dispersarà pertot arreu. Llavors... Is 41
Llavors: d’una vegada!