diumenge, 3 d’abril de 2016

Sobre... La festa més bella

Una homilia de Sant Joan Crisòstom
Si un és amic de Déu que frueixi d'aquesta festa bella i lluminosa. Que el servent agraït entri en la joia del Senyor. El qui ha dejunat que frueixi ara del fruit del seu treball. El qui ha treballat des de la primera hora que rebi avui el seu just salari. El qui ha arribat després de l’hora tercera que celebri amb gratitud aquesta festa. Si ha arribat després de la sisena que no en dubti: no tindrà cap perjudici. Si ha tardat fins a la novena que avanci igualment ràpid i sense dubtar. El qui ha arribat a l'onzena que no tingui cap temor pel retard. El Senyor és generós i efectivament acull l’últim com el primer. Concedeix el repòs a l’operari de l'onzena hora com el de l’hora primera. Consola l’últim i té cura del primer i acull a casa l’un i l’altre. El qui ha dejunat i el qui no ho ha fet que s’alegrin: avui és el dia del Senyor. Entreu en la guàrdia del Senyor rics i pobres junts. Honoreu aquest sant dia. I vosaltres, atents o mandrosos, fruïu perquè la taula està pleníssima, el vedell és abundant i que ningú no se’n vagi amb fam. Que ningú no plori els seus pecats perquè de la tomba n'ha sortit avui el perdó. Que no temi ningú la mort. La mort del Salvador ens ha alliberat. Fruïu, doncs, de la festa. Nodriu-vos al banquet de la fe. Glòria al Pare, al Fill i a l’Esperit Sant. La mort del Senyor avui ens ha alliberat