dissabte, 9 d’abril de 2016

Sobre... Cinc sargantanes:

la cendrosa, la comuna, la cuallarga, la roquera i la cua-roja