dilluns, 18 de desembre de 2017

Sobre... Un salm

Veure
Es pot veure l'amor? Veure: percebre una imatge que els rajos lluminosos que provenen d’algun objecte formen al fons de l’ull, sobre la retina.
Però, podem dir «percebo una imatge que els rajos lluminosos que provenen de l’amor formen al fons de l’ull, sobre la retina»? Sembla difícil, en canvi el Salm 84 ens demostra que no és impossible: 
Senyor, feu-nos veure el vostre amor...
Si el salmista demana una cosa com aquesta és perquè abans ja l'havia vista i ara espera tornar a veure-la.
Tots els salms semblen cartes que els salmistes ens envien directes des del seu «temps d’espera».