dissabte, 16 de desembre de 2017

Sobre... Posar-s’hi fulles

Haver-se d'esperar
«Posar-s’hi fulles» vol dir haver-se d’esperar algú d’alguna cosa