divendres, 8 de desembre de 2017

Sobre... Una hora

No sé què pot haver passat
L'he esperat una hora. El vent arrossegava fulles fins l'arbre on havíem quedat. Encara no m’ha trucat. No sé què pot haver passat