divendres, 9 de setembre de 2016

Sobre... El treball entès com una cosa no costosa

Renunciar 

Quan anava a treballar, abans d'entrar em prenia un cafè pensant que hi havia d'haver una altra manera de treballar. Sant Pau ens l'explica: 
No sabeu que els qui treballen servint l'altar reben una part de les ofrenes? Jo no he fet mai ús d'aquest dret i no escric aquestes ratlles amb la intenció de reclamar-lo. Ningú, però, no em privarà de tenir aquest motiu de gloriar-me tot i que jo no podria gloriar-me mai d'anunciar l'evangeli perquè és un encàrrec que he rebut directament de Déu: ai de mi si no ho fes! Si jo m'ho hagués triat, tindria dret a un salari, però no ho he triat. Quin és, doncs, el salari del meu treball? Oferir de franc l'evangeli que anuncio no convertint-lo en una cosa costosa i renunciant al dret que em dóna el meu servei 1C 9
Oferir de franc, no convertir en costós —«costós d'entendre» tampoc— i renunciar són les paraules clau del mètode que va fer feliç el sant.