divendres, 10 de novembre de 2017

Sobre... El premi

Entrar en el gozo 
Per explicar la magnitud que pot tenir un premi, Jesús va explicar la paràbola dels talens: 
Al cap de temps l'amo tornà i demanà comptes de qui havia rebut cinc talens. Els portà i digué: Senyor, m'havíeu confiat cinc talens i n'he guanyats cinc més. L'amo li va dir: Molt bé. Ets un administrador bo i de tota confiança. El que t'havia encomanat ho has administrat fidelment. Ara t'encomanaré molt més. Entra a celebrar-ho amb el Senyor.  
Entra en el gozo del Señor diu la traducció castellana. El gozo del Señor: El goig. Entrar-hi serà el premi més gran.