dissabte, 14 d’octubre de 2017

Sobre... El salm cent-quaranta-nou

Reservada
Explica el salm que els fidels del Senyor celebren molt la seva glòria —la glòria del Senyor— i que des dels seus rengles sempre l'aclamen plens de goig. També diu que, tot glorificant Déu amb els seus llavis, executen la sentència que està escrita.  
Quina és aquesta sentència? 
Aquesta sentència és la glòria, però no una glòria qualsevol sinó una glòria reservada  
reservada als qui l'estimen