diumenge, 12 d’abril de 2015

Sobre... Respirar

Exercicis de respiració

A la darrera reunió de Vida Creixent —era Dimecres de Cendra— es van llegir aquestes paraules que formaven part del treball del dia:
«La vida és la successió de respirs. Des del primer vagit que emetem en néixer fins el que serà el nostre darrer alè»
Acabades de llegir, algú del grup va fer un comentari amb els ulls molt oberts i, com si li acabessin de caure moltes fitxes al cap i totes de cop, va exclamar: 
«Per tant som la seva respiració! Nosaltres som la respiració de Déu i això vol dir que cada vegada que respirem...»
No va acabar la frase i la sessió de treball va continuar

El profeta Isaïes va escriure: «Ell dóna l'alè als pobles de la terra, la respiració als qui la recorren» i al llibre de Job trobem: «M'has infós vida i amor, vetlles pel meu alè»