dissabte, 4 d’abril de 2015

Sobre… Esbategar

«Petites vaciacions»
Nadal. Teresa Bertran. Josep Maria Rovira Belloso

L'efecte papallona —«l’esbategar de les ales d'una papallona es pot escoltar a l’altre costat del món»— és el nom popular que correspon al concepte tècnic de «dependència exponencial de les condicions inicials» en la teoria del caos establerta per Edward Lorenz. La idea és que petites variacions en les condicions inicials d'un sistema dinàmic poden, a llarg termini, produir grans variacions en el comportament del sistema. 
Diagrama de la trajectòria del sistema de Lorenz,
per als valors r = 28, s= 10, b = 8/3.