divendres, 11 d’agost de 2017

Sobre... Fer experiència

La pantalla 
Fer o tenir experiència de Déu és fer o tenir experiència de la paraula de Déu. Fer o tenir experiència de la paraula de Déu és, per exemple, fer-la o tenir-la de la paraula llavis, els seus:  
És veritat el que diuen els meus llavis, és una paraula irrevocable, diu el Senyor  
Però també dels meus:  
Plens de goig els meus llavis us aclamaran enmig de cants  
Fer o tenir experiència de la paraula: no aplicar-la metafòricament 
Llavors Déu digué a Moisès: —Jo sóc el qui sóc 
El nom dient una cosa relativa però dient la relació mateixa 
El Pare és Déu però també la divinitat mateixa. Els homes tenim amor però Déu és Amor. Els homes tenim relacions però Déu és relació.
Finalment la llum il·lumina la pantalla humana