dimarts, 27 de juny de 2017

Sobre... Donar gràcies

Gràcies, Montserrat
No et podran dir més «L'Abandonada»,
no podran dir «La Desolada» a la teva terra;
a tu et diran «Jo me l'estimo»,
i a la teva terra, «Té marit»,
perquè el Senyor t'estimarà,
i tindrà marit la teva terra. Is 61