dilluns, 12 de febrer de 2018

Sobre... Meditar la Trinitat


Guardar dins el cor

El sol fet de fer-se alguna pregunta sobre la Trinitat ja és una meditació. Quan parlem de meditar, però, no parlem de cap ciència ni de cap tècnica ni de cap exercici sinó d’una descoberta del mateix cor de Déu en la seva paraula. Una descoberta de l’amor personal i vivent de Déu compromès en aquesta paraula. La meditació marca etapes de la nostra vida, del nostre coneixement i de la nostra pregària durant les quals la paraula de Déu que llegim en l’Escriptura germina en nosaltres.

Aquesta germinació que l’Esperit Sant ha volgut associar a les nostres facultats humanes, té per finalitat i per fruit suscitar una pregària amb un silenciós fil argumental el més d’acord possible a la paraula de Déu. Així és com la meditació suscita en nosaltres una mirada de fe i d’amor renovats i això és la contemplació: un trobament personal amb Déu. Una vida tota en ell, en ell que té la seva del tot en la nostra. Una acceptació del seu amor i una descoberta del seu cor. Meditar la Trinitat és entrar, per tant, en la seva contemplació i és la millor preparació per pregar.
En el Nou Testament, tant la meditació com la Trinitat, sense ser descrites ni anomenades, són demanades i predicades cada vegada que es tracta de rebre seriosament la paraula de Déu. Són maneres de guardar aquesta paraula. De guardar-la en el silenci de la memòria i del cor perquè animi la vida sencera del creient.
Meditar la Trinitat vol dir conservar un record amb tot el compte possible: fidelment, conscientment i activament. Guardar-lo dins el cor, és a dir, allí on es troben i s’uneixen el centre del nostre ésser, la seva intel·ligència, els seus efectes, la seva voluntat, la seva memòria i les seves emocions per deixar que les unes es fecundin amb les altres.
Per més humil que sigui aquesta meditació és tot l’ésser que hi està compromès i recordem com n'és de freqüent l’exhortació a guardar la paraula rebuda en el Nou Testament. Meditar la Trinitat és repassar els esdeveniments i les paraules de les escriptures i tot allò que s’ha dit d’ella històricament. Il·luminar-los els uns amb els altres per desxifrar-ne el sentit profund.