dilluns, 16 de maig de 2016

Sobre... El cortinatge d'accés

Membrana
Membrana: estructura formada per una làmina prima, blana i flexible amb missions fonamentalment protectores, d'unió o susceptible de vibrar en ésser sotmesa a la fricció d'ones sonores o de forces capaces de produir-hi desplaçaments longitudinals o que, col·locada en el si d'una dissolució, és travessada tant per les molècules del dissolvent com per les del solut. 
La paraula és la seva membrana i la seva fricció en nosaltres. La paraula és la seva cortina. La paraula que ens surt dels llavis. D’aquí el goig
Germans, la sang de Jesús ens permet d'entrar confiadament al lloc santíssim. Ell n'ha inaugurat l'entrada, obrint-nos un camí nou i viu en el cortinatge d'accés, que és el seu propi cos He 9