dimarts, 3 de maig de 2016

Sobre... Cadires invisibles

Hi ha molts tipus de cadires de rodes

Els voluntaris hem vist molts models de vehicles d'aquest tipus: elèctriques, de roda gran, de roda petita, etc. Totes serveixen pel mateix: portar algú que no pot portar-se a ell mateix. Entre elles hi ha la cadira de rodes invisible. Una cadira invisible és aquella amb la qual acompanyem els sentiments discapacitats o els esperits paralitzats d’algú com fem amb els vellets de les residències quan els portem a donar una volta perquè els toqui l’aire. Ventilar els sentiments massa tancats: acompanyar a contemplar les flors, els arbres i els ocells que tots tenim a l'ànima. Fer veure als esperits inquiets la quietud amb la qual ens parla l'Esperit. Aquest tipus de cadira pot ser invisible però no podem negar que tots l’hem vista alguna vegada i, com les altres cadires, també demana unes mans voluntàries que la portin a prendre el sol de la Glòria. En el Manual del Bon Voluntari hi hauria d’haver un capítol molt llarg dedicat a aquest tema.